Misyon bir idarenin varoluş sebebidir; idarenin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plana temel teşkil eden misyon bildirimi, idarenin sunduğu tüm hizmetler ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Çalışma grupları ve üst yöneticiler, kurumun mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerini yansıtacak şekilde yeni bir misyon ifadesi oluşturulmuştur.

 

Teşkilattaki tüm birimlerin görüşlerini yansıtacak şekilde oluşturulmuş olan çalışma gruplarından ve yönetimden alternatif vizyon ifadeleri oluşturulmuş ve bu alternatifler üst yönetim ve stratejik plan ekibi tarafından değerlendirilerek vizyon ifadesi netleştirilmiştir.

 

Yorum Ekle

Bu ilan icin puanınız: